Konto Obad

Konto Obad d.o.o.

Augusta Šenoe 78, 10290 Zaprešić
tel: +385 1 33 92 909
e-mail: info@konto-obad.hr

Radno vrijeme za stranke:
pon. - čet. : 9:00 -17:00 h, pet. : 9:00 -15:00 h

Knjigovodstvo

Predaja godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Sve neprofitne organizacije obveznice su sastavljanja i predaje financijskih izvještaja. Koji godišnji izvještaj trebaju sastaviti ovisi o datumu kad su osnovane, visini prihoda i vrijednosti imovine. Za 2017. godinu predaju financijske izvještaje prema knjigovodstvu koje je naznačeno u Registru neprofitnih organizacija.

Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija u sustavu dvojnoga knjigovodstva sastoji se od:

  • bilance (BIL-NPF)
  • izvještaja o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF) i
  • bilješki.

Neprofitna organizacija u sustavu jednostavnoga knjigovodstva sastavlja:

  • godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) i
  • bilješke.

Neprofitna organizacija koja tijekom 2017. nije imala poslovnih događaja, a u poslovnim knjigama nema iskazane podatke o imovini i obvezama, sastavlja:

  • izjavu o neaktivnosti (IZJAVA-NPF).

Krajnji rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. ili izjave o neaktivnosti je 1. ožujka 2018.

Godišnji financijski izvještaji (BIL-NPF i PR-RAS-NPF ili G-PR-IZ-NPF) predaju se FINA-i.

Bilješke uz financijske izvještaje ne dostavljaju se FINA-i nego se čuvaju u arhivi neprofitne organizacije.

Izjava o neaktivnosti na propisanom obrascu dostavlja se na adresu: Ministarstvo financija, Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Ako želite doznati više, u produžetku možete pronaći poveznicu na stranicu Ministarstva financija gdje se nalaze detaljnije upute.

Sretno!

Upute za izradu i predaju FI neprofitnih organizacija za 2017.