Konto Obad

Konto Obad d.o.o.

Augusta Šenoe 78, 10290 Zaprešić
tel: +385 1 33 92 909
e-mail: info@konto-obad.hr

Radno vrijeme za stranke:
pon. - čet. : 9:00 -17:00 h, pet. : 9:00 -15:00 h

Knjigovodstvo

Samoprocijenite se!

Jedan od meni najdražih citata glasi: „Svaka inteligentna budala može učiniti stvari većim, složenijim i nasilnijim. Potreban je dodir genija i puno hrabrosti za krenuti u suprotnom smjeru.“
Citat dolazi iz knjige E. F. Schumachera Small is Beautiful: A Study of Economics As if People Mattered objavljene 1973. Budući da smo zasićeni hrpom propisa, uputa, uredbi i naredbi, ovaj citat blizak je i tako lako razumljiv svakoj osobi koja se bavi bilo kakvim legalnim poslom i u današnje vrijeme.

Prisjetila sam ga se razmišljajući kako najaviti još jednu obavezu koja vas očekuje do kraja ovog mjeseca, a to je popunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Ako je nešto napravljeno u suprotnosti s jednostavnošću i poželjnim trendom smanjivanja birokracije, a na tragu prve rečenice gornjeg citata, to je svakako unošenje odredbi o obaveznoj provedbi samoprocjene učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola u Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Međutim, kako je zakone dok su na snazi dozvoljeno kritizirati, ali ih se moramo pridržavati, u nastavku teksta dajem kratak pregled toga što ste točno dužni napraviti do 31. ožujka 2018.

Tko?

Sve neprofitne organizacije (dalje NPO) koje vode dvojno knjigovodstvo, osim onih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, ali udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnoga knjigovodstva, tj. vođenje dvojnoga knjigovodstva je bio njihov izbor, a ne obaveza.

Također, samoprocjenu putem Upitnika ne provode NPO-i kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedan ili više JLP(R)S-a utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedeni NPO-i provode samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola davanjem izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Zašto?

Zato što vas na to obavezuje Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Tko je odgovoran za provođenje samoprocjene?

Zakonski zastupnik NPO obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Na koji način se provodi?

Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koji možete pronaći na: http://www.mfin.hr/hr/institucionalni-okvir

Što bi joj trebao biti cilj?

Cilj je potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Što s upitnikom nakon popunjavanja?

Zakonski zastupnik je, nakon popunjavanja Upitnika, dužan izvijestiti najviše tijelo NPO-a, odnosno tijelo koje je temeljem statuta NPO-a za to ovlašteno, o provedenoj samoprocjeni, što najviše tijelo NPO-a, odnosno tijelo koje je temeljem statuta NPO-a za to ovlašteno, prima na znanje.

Što još?

Zakonski zastupnik NPO-a koji u godini za koju se provodi samoprocjena ostvaruje prihode u iznosu od 3.000.000,00 kuna ili višem iznosu, sastavlja akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola ako na sva pitanja iz Upitnika nije dan potvrdan odgovor.

Akcijski plan sadrži pitanja na koja je dan negativan ili djelomično potvrdan odgovor, aktivnosti koje je potrebno poduzeti za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, koje će dovesti do otklanjanja manjkavosti koje su utjecale na davanje negativnog ili djelomično potvrdnog odgovora te podatke o osobama odgovornim za poduzimanje tih aktivnosti.

Koji su rokovi?

Samoprocjena 2017., odnosno popunjavanje Upitnika i izrada akcijskog plana za poslovnu godinu, provode se najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za tu poslovnu godinu, tj. do 31. ožujka 2018.

Kome se predaje dokumentacija vezana za samoprocjenu?

Upitnik i akcijski plan ostaju kod neprofitne organizacije koja ih je dužna čuvati najmanje sedam godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

NPO koji ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a, obvezan je na zahtjev nadležnog tijela državne uprave, JLP(R)S-a, odnosno drugog nadležnog tijela javne vlasti, dostaviti tom tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Nadležnim tijelom smatra se davatelj sredstava iz javnih izvora.

I za kraj...

Ne bi li bilo lijepo na stranicama Ministarstva financija jednom pronaći tekst:

„Ako želite procijeniti radite li sve po zakonu u prilogu je upitnik koji vam u tome može pomoći.“

Zašto se sve mora svesti na „morate“?!

Toliko od mene o ovoj temi. Nemojte zaboraviti samoprocijeniti se do kraja ožujka. Što se tiče nametnutih birokratskih obaveza koje u praksi ne pokazuju rezultate, ja nas sve procjenjujem kao vrlo strpljive. :)

Dubravka Obad