Konto Obad

Konto Obad d.o.o.

Augusta Šenoe 78, 10290 Zaprešić
tel: +385 1 33 92 909
e-mail: info@konto-obad.hr

Radno vrijeme za stranke:
pon. - čet. : 9:00 -17:00 h, pet. : 9:00 -15:00 h

Knjigovodstvo

Vrijeme je za završetke

Poslovna godina je iza vas, financijske izvještaje ste izradili i dostavili, upitnik o samoprocjeni samo što nije popunjen... Što sada? Vrijeme je da zaključite poslovnu godinu.

Poslovne knjige zaključuju se na kraju poslovne godine. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije potpisuje ispisane i uvezane poslovne knjige. Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga, odnosno knjiga primitaka i izdataka, mora se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da se onemogući izmjena pojedinih ili svih dijelova ili listova glavne knjige, da je glavnu knjigu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir te mora biti potpisana elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis. Ako nije moguće na propisani način zaštititi poslovne knjige koje se vode kao elektronički zapis, one se ispisuju na papir i uvezuju u roku od 120 dana od isteka poslovne godine na koju se odnose.

Čuvaju se:

  • dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina
  • pomoćne knjige – najmanje sedam godina
  • knjiga primitaka i izdataka – najmanje jedanaest godina
  • knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine – najmanje sedam godina.

Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći istekom poslovne godine na koju se poslovne knjige odnose.

Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, na nosaču elektroničkog zapisa ili nosaču mikrografske obrade, u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen dulji rok:

  • trajno – obračun plaće, odnosno naknade plaće ili analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi
  • najmanje jedanaest godina – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i knjigu primitaka i izdataka
  • najmanje sedam godina – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige, izuzev knjige primitaka i izdataka, te knjigu blagajne, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa te popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći istekom zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola i akcijski plan neprofitna organizacija dužna je čuvati najmanje sedam godina od završetka godine na koju se odnose.

I za kraj...
Toliko o zaključivanju poslovne godine i čuvanju financijske dokumentacije. Neki bi rekli da je svaki završetak samo početak nekog novog ciklusa. Slijedom te misli pokušajte u 2018. unaprijediti dijelove financijskog i računonovodstvenog poslovanja s kojima niste možda bili zadovoljni u proteklim razdobljima. Ako ne znate kako, pridružite nam se na nekom od naših seminara.

Ovih dana pročitala sam i zanimljiv tekst o tome kako izraditi dobru prezentaciju. Mislim da je autor čak koristio i puno jači izraz – „genijalnu prezentaciju“. Premda ne volim hiperbole, sviđa mi se način na koji autor piše i prijedlozi koje je naveo pa ćemo ovih dana pokušati osuvremeniti neke od naših najboljih „najtraženijih“ starih prezentacija i obrazaca. Nadam se da će vam se svidjeti u novom ruhu.

Za početak tu je tablica s popisom rokova za čuvanje dokumentacije:

Rokovi čuvanja financijske dokumentacije za neprofitne organizacije


A ako imate još kakvih prijedloga za nas, slobodno mi se javite mailom ☺