Konto Obad

Konto Obad d.o.o.

Augusta Šenoe 78, 10290 Zaprešić
tel: +385 1 33 92 909
e-mail: info@konto-obad.hr

Radno vrijeme za stranke:
pon. - čet. : 9:00 -17:00 h, pet. : 9:00 -15:00 h

Seminari

Seminar - "Priprema za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u neprofitnim organizacijama“ – Osijek - 11. siječnja 2013.

U suradnji s Centrom za poduzetništvo iz Osijeka, u petak 11. siječnja 2013. u Osijeku organiziramo seminar:
"Priprema za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u neprofitnim organizacijama"

Seminar će se održati u prostorijama Centra za poduzetništvo (Poduzetnički inkubator BIOS, objekt A, 1. Kat), J. J. Strossmayera 341, s početkom u 9:30 h.

Kao što i sam naslov kaže seminar će se bavit kvalitetnim obavljanjem završnih radnji kako bi oblikovali točan financijski rezultat te kako bi vaši završni financijski izvještaji, koje ste dužni dostaviti Državnom zavodu za reviziju, bili istiniti i prikazivali jasan financijski položaj i uspješnost rada vaše organizacije.

Neke od tema:

  • Zakonodavni okvir
  • Priznavanje prihoda i rashoda
  • Imovina (inventura, amortizacija, priznavanje u prihode amortiziranog dijela)
  • Ispravci pogrešaka proteklih razdoblja
  • Razlike koje se pojavljuju u izvještajima prema donatorima i prema Državnom zavodu za reviziju
  • Razumijevanje i čitanje financijskog izvještaja
  • Odgovornost za financijske izvještaje
  • Rokovi koji vas očekuju
  • Novosti od zakonodavca u 2013. (fiskalizacija, PDV, nalozi za plaćanje i ostalo)

Kome je seminar namijenjen?

  • Seminar je osmišljen i namjenjen za osobe zaposlene u neprofitnim organizacijama koje su odgovorne za organizaciju, upravljanje i praćenje financijskog poslovanja.

Cijena radionice je 400 Kn + PDV, a pokriva prisustvovanje samoj radionici, osvježenje i materijale. Broj sudionika je ograničen na 25, a u slučaju većeg broja od broja pristiglih prijava prednost će imati ranije prijavljeni. Prijave možete slati putem elektroničke pošte na adresu: info@konto-obad.hr ili na fax: 01-33 92 909, a prijavnicu možete pronaći u prilogu.
 

Ukoliko nemate sredstava za pokrivanje troškova sudjelovanja na seminaru, a voljeli bi ste prisustvovati te tako unaprijediti svoje znanje i vještine u financijskom upravljanju vašom udrugom, molim vas da nam se javite na mail: info@konto-obad.hr.

Dvijema udrugama slabog imovinskog statusa u mogućnosti smo donirati pristustvovanje seminaru.
 

Vidimo se!