Konto Obad

Konto Obad d.o.o.

Augusta Šenoe 78, 10290 Zaprešić
tel: +385 1 33 92 909
e-mail: info@konto-obad.hr

Radno vrijeme za stranke:
pon. - čet. : 9:00 -17:00 h, pet. : 9:00 -15:00 h

Seminari

SEMINAR Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija, Umag, 11. prosinca 2017.

 U organizaciji Grada Umaga, u ponedjeljak 11. prosinca 2017. održat ćemo predavanje pod nazivom Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.

Teme o kojima ćemo razgovarati:

  • IZRADA FINANCIJSKOG PLANA ZA NEPROFITNU ORGANIZACIJU:
    Financijski plan ključan je menadžerski alat za planiranje i kontrolu rada organizacije. Potiče organizaciju na razmišljanje i planiranje, olakšava postizanje ciljeva te pomaže prikazati financijsku odgovornost organizacije prema članovima, nadzornom odboru, donatorima i javnosti. Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija propisani su metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti njihova izvršavanja. Želite li naučiti kako napraviti financijski plan za 2018. godinu koji će zadovoljiti zakonske propise, ali i zahtjeve članova Skupštine za jasnim i preglednim planom, pridružite nam se na seminaru 11. prosinca.
  • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA:
    Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu izrade financijskih izvještaja koji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Ako vam je potreban savjet kako izraditi takav izvještaj ili samo želite potvrditi da radite dobro, dođite u Umag. Bavit ćemo se kvalitetnim obavljanjem završnih radnji kako biste oblikovali točan rezultat te kako bi vaši završni financijski izvještaji bili istiniti i prikazivali jasan financijski položaj i uspješnost rada vaše organizacije.

Kome je seminar namijenjen?

  • Seminar je osmišljen i namijenjen za osobe zaposlene u neprofitnim organizacijama koje su odgovorne za organizaciju, upravljanje i praćenje financijskog poslovanja.

Seminar će se održati u prostorijama:
Gradske vijećnice Grada Umaga
Garibaldija 6, Umag

Trajanje seminara:
17:00 h do 19:30 h

Prijave i dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti e-mail: luana.visintin@umag.hr